Hur fungerar

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

hur fungerar en jordfelsbrytare

Nedan beskriver vi vad en jordfelsbrytare är bra för och hur den fungerar:

En jordfelsbrytare är en säkerhetsanordning som omedelbart bryter elektrisk krets när den upptäcker en obalans mellan inkommande och utgående ström, vilket indikerar ett jordfel.

Det skyddar mot elchocker och minskar risken för eldsvådor genom att snabbt avbryta strömförsörjningen vid fel.

Den känner av skillnaden i strömflöde genom att jämföra strömmen som går till och från en anläggning. Om det finns en läckageström till jord, reagerar den inom millisekunder för att bryta kretsen och förhindra ytterligare skada eller fara.

Shares: