Ekonomi

Ångerrätt förklarat – Lär dig om dina rättigheter som konsument

vad menas med ångerrätt

Har du någonsin undrat vad som menas med ångerrätt? Som konsument i Sverige är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter när det kommer till distansköp och köp utanför en butik. Enligt svensk lag har du som konsument 14 dagars ångerfrist för att ångra ditt köp. Denna ångerrätt gäller för de flesta varor och tjänster, men det finns undantag för resor och biljetter till evenemang.

Under ångerfristen har du rätt till en full återbetalning av det belopp du betalat för varan eller tjänsten. För att utöva din ångerrätt måste du meddela säljaren inom ångerfristen och returnera varan i oskadat skick. Det är viktigt att du är medveten om reglerna för ångerrätt och ångerrättslagstiftningen för att kunna göra kloka och informerade beslut som konsument.

Vad menas med ångerrätt:

  • Som konsument har du 14 dagars ångerrätt för att ångra ditt köp.
  • Ångerrätten gäller för de flesta varor och tjänster, men inte för resor och biljetter till evenemang.
  • Under ångerfristen har du rätt till full återbetalning av det belopp du betalat.
  • För att utöva ångerrätten måste du meddela säljaren och returnera varan i oskadat skick.

Vilka rättigheter har du som konsument?

När det kommer till konsumenträttigheter finns det flera viktiga aspekter att vara medveten om. För det första är det bra att veta att företag inte är skyldiga att erbjuda öppet köp eller bytesrätt, så det är viktigt att kolla vad som gäller innan ett köp genomförs. Om det finns ett fel på en vara eller tjänst bör du i första hand klaga hos den som har sålt varan eller tjänsten. Du har upp till tre år på dig att klaga på ett ursprungligt fel, och detta gäller även för begagnade varor utan garanti. Om företaget erbjuder en garanti, är det deras ansvar att bevisa att felet inte var ursprungligt under garantitiden. Vid ett ursprungligt fel kan du även klaga på bristande information, att varan inte stämmer överens med vad som avtalats, att bruksanvisning saknas eller att varan skiljer sig från vad som lovats.

Ångerrätt för digitala tjänster och digitalt innehåll

Enligt den nya konsumentköplagen som gäller från 1 maj 2022 omfattas även digitala tjänster och digitalt innehåll av ångerrätten. En digital tjänst är en tjänst som gör det möjligt att skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i digital form, medan digitalt innehåll avser något som är tillgängligt i digital form såsom datorprogram, appar, spel eller musik.

Det är även möjligt att betala för digitala tjänster genom att lämna personuppgifter, men detta ses inte som ett betalningsmedel om personuppgifterna krävs för att tillhandahålla den digitala tjänsten. Vid fel på digitalt innehåll eller en digital tjänst är företaget ansvarigt för att åtgärda felet inom ett år från att konsumenten fick tillgång till det. Undantag från företagets ansvar finns om felet beror på konsumentens utrustning, programvara eller nätanslutning, och i sådana fall kan en felsökning vara nödvändig.

Konsumenter har även rätt att reklamera en vara inom två år vid köp inom EU.

FAQ

Vad menas med ångerrätt?

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ett köp och returnera varan eller avbryta tjänsten inom 14 dagar från det att du har mottagit den. Detta gäller vid distansköp eller köp utanför en butik. Ångerrätten är en rättighet som svenska konsumenter har enligt lag.

Vilka varor och tjänster omfattas av ångerrätten?

Ångerrätten gäller i stort sett för de flesta varor och tjänster som du som konsument köper vid distansköp eller köp utanför en butik. Det finns dock undantag, till exempel resor och biljetter till evenemang, där ångerrätten inte gäller. Det är viktigt att läsa igenom villkoren för att se om ångerrätten är tillämplig på ditt köp.

Hur lång tid har jag på mig att utöva ångerrätten?

Du har 14 dagars ångerfrist att ångra ditt köp och returnera varan eller avbryta tjänsten. Ångerfristen börjar räknas från den dag du har mottagit varan eller fått tillgång till tjänsten. Det är viktigt att meddela säljaren inom denna tidsram om du vill utöva din ångerrätt.

Får jag återbetalning vid ångerrätt?

Ja, om du utövar din ångerrätt inom ångerfristen har du rätt till återbetalning av det belopp du har betalat för varan eller tjänsten. Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från det att säljaren har mottagit varan eller fått information om att du avbryter tjänsten. Säljaren kan dock få dra av en viss summa om varan har blivit värdeminskad på grund av att du har hanterat den på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Hur utövar jag min ångerrätt?

För att utöva din ångerrätt måste du meddela säljaren inom ångerfristen att du vill ångra ditt köp och returnera varan eller avbryta tjänsten. Det är bra att följa eventuella instruktioner eller formulär som säljaren har tillhandahållit. Du är ansvarig för att returnera varan i oskadat skick och eventuella kostnader för returen kan vara ditt ansvar om säljaren inte erbjuder kostnadsfri returnering.
Shares: