Fordon

Körhastighet med släp – Hur snabbt får man köra med släp?

hur snabbt får man köra med släp

I Sverige finns det specifika hastighetsregler som måste följas när du kör med släp. Att förstå och följa dessa regler är viktigt för att säkerställa en trygg och laglig körning. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de gällande hastighetsreglerna för köra med släp i Sverige så att du enkelt kan lära dig dem.

Viktiga punkter:

 • Förstå de gällande hastighetsbegränsningarna för att köra med släp i Sverige.
 • Lär dig hur dessa regler kan variera beroende på släptyp och vägtyp.
 • Anpassa din körning för att följa hastighetsgränserna för olika släptyper.
 • Känn till hastighetsbegränsningarna för olika vägtyper när du har ett släp kopplat till din bil.
 • Följ säkerhetstipsen för att köra med släp i rätt hastighet.

Vad säger lagen om körhastighet med släp?

Enligt Sveriges lagstiftning finns det specifika hastighetsbegränsningar som måste följas när du kör med släp. Dessa regler kan variera beroende på typen av släp du har och vägtypen du befinner dig på. Det är viktigt att vara medveten om dessa hastighetsregler för att säkerställa en trygg och laglig körning med ditt släp.

När du kör med släp måste du anpassa din hastighet för att säkerställa att du har full kontroll över fordonet. Att köra för fort med ett släp kan vara farligt och öka risken för olyckor. Därför är det viktigt att följa de föreskrivna hastighetsgränserna.

Enligt körhastighetsreglerna med släp gäller följande hastighetsbegränsningar:

För personbil med släp:

 • På motorväg – 80 km/h
 • På landsväg – 70 km/h
 • Inom tätort – 50 km/h

För lastbil med släp:

 • På motorväg – 80 km/h
 • På landsväg – 70 km/h
 • Inom tätort – 50 km/h

Notera att det även kan finnas särskilda hastighetsbegränsningar för vissa släptyper, som till exempel husvagnar och båttrailers. Det är viktigt att du känner till och följer dessa specifika hastighetsregler för att undvika böter och olyckor.

För att få mer vägledning om de gällande körhastighetsreglerna med släp, är det alltid rekommenderat att du konsulterar Sveriges transportstyrelses officiella webbplats eller kontaktar ditt lokala polisdistrikt.

Körhastighetsgränser för olika släptyper

I detta avsnitt kommer vi att utforska de specifika körhastighetsgränserna för olika typer av släp, såsom husvagnar, båttrailers och lastsläp. Det är viktigt att du är medveten om dessa hastighetsbegränsningar för att säkerställa en trygg och laglig körning.

Husvagnar

När du drar en husvagn gäller särskilda hastighetsbegränsningar. På motorvägar är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h, medan på landsvägar är det 70 km/h. Det är viktigt att köra i en hastighet som är anpassad till förhållandena för att undvika farliga situationer och hålla dig inom lagens ramar.

Båttrailers

För båttrailers gäller oftast samma hastighetsbegränsningar som för personbilar. På motorvägar är den högsta tillåtna hastigheten 120 km/h, medan på landsvägar är det vanligtvis 90 km/h. Det är viktigt att kontrollera eventuella avvikelser från dessa standardregler på vägstyrelsens webbplats eller vid tafikinformationsskyltar.

Lastsläp

När du kör med ett lastsläp finns det olika hastighetsgränser beroende på släpets vikt. För lastsläp som väger mindre än 3,5 ton får du köra i samma hastighet som för personbilar, upp till 120 km/h på motorvägar och upp till 90 km/h på landsvägar. Om lastsläpet väger mer än 3,5 ton gäller sänkta hastighetsbegränsningar. På motorvägar är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h, medan på landsvägar är det 70 km/h.

Genom att följa dessa körhastighetsgränser för olika släptyper kan du säkerställa att din körning är laglig och säker. Kom ihåg att anpassa din hastighet efter väg- och trafikförhållanden för att undvika olyckor och böter.

Hastighetsbegränsningar på olika vägtyper

Beroende på vilken typ av väg du kör på kan det finnas olika hastighetsbegränsningar för när du har ett släp kopplat till din bil. Det är viktigt att känna till och följa dessa begränsningar för att säkerställa en trygg resa. Nedan går vi igenom hastighetsgränserna för vägtyperna som är relevanta när du kör med släp.

Motorvägar

På motorvägar i Sverige gäller en generell hastighetsgräns på 110 km/h för personbilar och lätta lastbilar. När du har ett släp kopplat till din bil sänks hastigheten till 80 km/h. Det är viktigt att följa denna begränsning för att undvika farliga situationer och trafikolyckor.

Landsvägar

För landsvägar gäller en generell hastighetsgräns på 70 km/h för personbilar och lätta lastbilar. När du kör med släp sänks hastigheten till 60 km/h. Detta är för att ta hänsyn till att släpet kan påverka fordonsstabiliteten och körsäkerheten. Se till att anpassa din körhastighet efter dessa begränsningar för att undvika böter och farliga situationer.

Andra vägtyper

För andra vägtyper, såsom stadsgator och mindre vägar, gäller oftast en hastighetsbegränsning på 50 km/h för personbilar och lätta lastbilar. När du har ett släp kopplat till din bil kan denna hastighetsbegränsning vara densamma eller sänkas till 40 km/h. Var noga med att följa skyltarna och anpassa din körhastighet efter de gällande hastighetsgränserna på dessa vägtyper.

Säkerhetstips för att köra med släp i rätt hastighet

Att köra med släp kräver extra försiktighet och uppmärksamhet för att säkerställa en säker körning. Här är några värdefulla tips för att köra med släp i rätt hastighet:

 1. Kontrollera hastighetsmätaren på släpet: Innan du ger dig ut på vägen, se till att hastighetsmätaren på släpet är korrekt kalibrerad. Detta hjälper dig att hålla koll på din hastighet och undvika överträdelser.
 2. Anpassa din körhastighet: Beroende på väg- och väderförhållanden bör du anpassa din körhastighet med släp. Sänk hastigheten vid dåligt väglag, svängar och backar för att undvika att släpet släpar eller tippas.
 3. Förutsätt i olika trafiksituationer: Var medveten om trafiksituationen och anpassa din hastighet därefter. I tät trafik kan det vara nödvändigt att sänka farten för att undvika olyckor eller farliga situationer.
 4. Håll avståndet till andra fordon: Ge dig själv tillräckligt med utrymme mellan ditt fordon med släp och andra fordon. Håll ett säkert avstånd och undvik att köra för nära för att minska risken för olyckor.
 5. Var extra försiktig vid inbromsning: När du bromsar med släp kan det ta längre tid att stoppa fordonet. Var därför extra försiktig vid inbromsning och tillåt dig själv längre bromssträcka för att undvika kollisioner.

Att köra med släp kräver erfarenhet och följsamhet till hastighetsreglerna för att säkerställa en säker och smidig körning. Genom att följa dessa säkerhetstips kan du undvika farliga situationer och göra din resa med släp så säker som möjligt.

Se till att du alltid följer hastighetsgränserna för körning med släp och kör med försiktighet. Det är viktigt att säkerhet alltid är prioriterad för att undvika olyckor och skador.

Säker körning med släp är avgörande

Att vara medveten om säkerhetsaspekter och följa rätt hastighetsregler när du kör med släp är avgörande för en trygg och laglig körning. Genom att följa våra säkerhetstips och vara uppmärksam på väg- och trafikförhållandena kan du säkerställa en säker färd. Kom ihåg att säkerheten alltid kommer först!

Slutsats

Efter att ha utforskat reglerna för körhastighet med släp i Sverige kan vi dra följande slutsats. Genom att följa de givna lagarna och tillämpa säkerhetstipsen kan du köra med släp på ett säkert och rätt sätt. Det är av yttersta vikt att vara medveten om de specifika regler som gäller för din typ av släp och vägtypen du kör på.

Genom att respektera hastighetsbegränsningarna undviker du böter och minskar risken för farliga situationer. Säkerheten bör alltid vara i fokus när du hanterar ett släp. Var noga med att kontrollera hastighetsmätaren på släpet och anpassa din körhastighet efter trafikförhållandena för att undvika olyckor.

Sammanfattningsvis är det alltid viktigt att vara uppmärksam på reglerna och ha respekt för säkerheten när du kör med släp. Se till att du har kunskap om hastighetsbegränsningarna för olika släptyper och vägtyper i Sverige. På så sätt kan du njuta av att köra med släp på ett ansvarsfullt sätt och undvika potentiella risker.

FAQ

Vilka är de gällande hastighetsreglerna när man kör med släp i Sverige?

Enligt Sveriges lagstiftning finns det specifika hastighetsbegränsningar som måste följas när du kör med släp. Dessa regler kan variera beroende på typen av släp du har och vägtypen du befinner dig på.

Vilka hastighetsbegränsningar gäller för olika släptyper?

Hastighetsbegränsningarna kan variera för olika släptyper, såsom husvagnar, båttrailers och lastsläp. Det är viktigt att känna till dessa hastighetsbegränsningar för att anpassa din körning och följa lagen.

Finns det olika hastighetsgränser för olika vägtyper när man kör med släp?

Ja, beroende på vilken typ av väg du kör på kan det finnas olika hastighetsbegränsningar när du har ett släp kopplat till din bil. Det är viktigt att vara medveten om dessa hastighetsgränser för motorvägar, landsvägar och andra vägtyper.

Vilka säkerhetstips finns det för att köra med släp i rätt hastighet?

När du kör med släp är det viktigt att vara extra försiktig och uppmärksam. Håll alltid en säker körhastighet och kontrollera hastighetsmätaren på släpet. Anpassa din hastighet till trafiksituationen och följ alla säkerhetsregler för att undvika olyckor.

Vad är slutsatsen gällande reglerna för körhastighet med släp?

Slutsatsen är att det är viktigt att följa de gällande hastighetsreglerna när man kör med släp i Sverige. Genom att vara medveten om hastighetsbegränsningarna för olika släptyper och vägtyper samt följa säkerhetstipsen kan du köra med släp på ett säkert och rätt sätt.
Shares: