Ekonomi

Hur fungerar rutavdrag? Enkelt förklarat här!

hur fungerar rutavdrag

RUT-avdraget är en del av den svenska skattereformen som syftar till att underlätta för privatpersoner att köpa hushållsnära tjänster genom att erbjuda skattelättnader.

Namnet RUT är en förkortning för Rengöring, Underhåll och Tvätt, och systemet är utformat för att stimulera den svenska arbetsmarknaden samt göra det lättare för individer att balansera arbetsliv och privatliv.

Genom att ta del av RUT-avdraget kan du som privatperson minska kostnaden för diverse tjänster i ditt hem.

Hur fungerar RUT-avdraget?

RUT-avdraget tillämpas direkt på fakturan för hushållsnära tjänster, vilket innebär att du som kund betalar mindre. Avdraget görs av företaget som utför tjänsten, och de ansvarar sedan för att redovisa och återkräva den reducerade summan från Skatteverket. Detta gör processen enkel och smidig för konsumenten.

Vem kan utnyttja RUT-avdraget?

För att kunna utnyttja RUT-avdraget måste du vara skattskyldig i Sverige och ha haft en inkomst som genererat skatt. Det finns ingen åldersgräns för vem som kan ta del av avdraget, vilket gör att även barn som har inkomst av tjänst kan nyttja det, så länge de betalar skatt på sin inkomst.

Vad täcker RUT-avdraget?

RUT-avdraget täcker ett brett spektrum av hushållsnära tjänster. Exempel på tjänster som ingår är:

Exempel på användning av RUT-avdraget

För att ge ett konkret exempel på hur RUT-avdraget kan tillämpas: Anta att du anlitar ett företag för att utföra regelbunden städning i ditt hem för 2000 kr per månad. Med RUT-avdraget kan du dra av 50% av arbetskostnaden direkt på fakturan, vilket reducerar din kostnad till 1000 kr. Detta innebär att du över året sparar 12 000 kr på städtjänster.

Gränser och regler

För 2024 är det maximala beloppet för RUT-avdraget 75 000 kr per person och år. Det är viktigt att komma ihåg att avdraget endast gäller arbetskostnaden och inte material eller resekostnader. För att utnyttja RUT måste tjänsterna utföras i eller i nära anslutning till din bostad, inklusive fritidshus.

Sammanfattning

RUT-avdraget erbjuder en fantastisk möjlighet att minska kostnaderna för hushållsnära tjänster samtidigt som det stimulerar den legala arbetsmarknaden inom dessa tjänsteområden.

Genom att utnyttja detta avdrag kan du som konsument inte bara spara pengar utan också frigöra tid som annars skulle spenderas på hushållsarbete.

Kom ihåg att kontrollera att det företag du anlitar är godkänt för F-skatt och registrerat för RUT-avdrag hos Skatteverket för att processen ska vara giltig.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Shares: