MopedMotorcykel

Hur fungerar en tändspole?

hur fungerar en tändspole

Du har säkert stött på begreppet tändspole genom åren, kanske när du hade moped som du mekade med titt som tätt. Men vad är en tändspole och hur fungerar den?

En tändspole är en fundamental komponent i fordonets tändsystem, vars huvudsakliga funktion är att omvandla den låga spänningsnivån från bilens batteri till den höga spänning som krävs för att skapa en gnista i tändstiften. Denna gnista är nödvändig för att antända luft/bränsleblandningen i motorns förbränningskammare, vilket i sin tur sätter igång motorns drift. Låt oss bryta ned processen i steg för att förstå hur en tändspole fungerar:

  1. Låg Spänning till Hög Spänning: Tändspolen tar emot en låg spänning (12 volt) från fordonets batteri. Den har två lindningar: en primärlindning med relativt få varv av tjock tråd, och en sekundärlindning med många fler varv av tunnare tråd. Förhållandet mellan antalet varv i primär- och sekundärlindningen bestämmer den spänningsmultiplikation som tändspolen kan uppnå.
  2. Magnetfältets Uppbyggnad och Kollaps: När strömmen tillåts att flöda genom primärlindningen, bygger den upp ett magnetfält runt spolen. När strömmen sedan abrupt bryts (vanligen genom en brytare i tändsystemet), kollapsar detta magnetfält snabbt.
  3. Induktion av Hög Spänning: Det snabba kollapsandet av magnetfältet inducerar en spänning i sekundärlindningen. På grund av det stora antalet varv i sekundärlindningen jämfört med primärlindningen, blir den inducerade spänningen mycket hög (ofta tusentals volt).
  4. Skapande av Gnista: Denna höga spänning leds sedan genom ett högspänningskabel till tändstiftet. Spänningen är så hög att den kan överbrygga luftgapet mellan tändstiftets elektroder och skapa en gnista. Denna gnista är kraftfull nog att antända bränsle/luftblandningen i motorns cylindrar.
  5. Tändsekvens: Processen upprepas snabbt och i en noggrant kontrollerad sekvens (styrd av motorns tändföljd) för att säkerställa att varje cylinder i motorn får en gnista vid rätt tidpunkt i förbränningscykeln.

Ett fungerande tändsystem, inklusive en effektiv tändspole, är avgörande för motorns prestanda. En defekt tändspole kan orsaka problem som svårigheter att starta fordonet, ojämn gång, förlust av kraft, eller ökad bränsleförbrukning.

Nedan en information video om vad en tändspole gör, när den kan behövas bytas och liknande. I exemplet gäller det tändspole på moped men principen är samma även om du tex har en motorcykel.

Shares: