Hur fungerarVärmesystem

Hur fungerar en luftvärmepump? Lär dig här

hur fungerar en värmepump

Det fungerar på följande sätt:

En värmepump fungerar genom att överföra värme från en källa (exempelvis utomhusluft, mark eller vatten) till ett uppvärmningssystem i en byggnad.

Processen involverar fyra huvudkomponenter: en förångare, en kompressor, en kondensor och en expansionsventil. Kylmediet i värmepumpen absorberar värme från källan i förångaren, komprimeras sedan i kompressorn vilket ökar dess temperatur. I kondensorn avger kylmediet värmen till uppvärmningssystemet. Slutligen passerar kylmediet genom expansionsventilen, kyls ner, och processen börjar om.

Denna process gör värmepumpar till ett effektivt sätt att värma upp och kyla ner utrymmen med lägre energiförbrukning.

Shares: