Personlig utveckling

Guide på hur du sktiver datum på rätt sätt

hur man skriver datum

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur man korrekt skriver datum på svenska. Att använda rätt datumformat är viktigt både i vardagliga och professionella sammanhang. Genom att följa våra enkla riktlinjer kan du undvika förvirring och säkerställa att dina datum skrivs korrekt.

Nyckelpunkter:

 • Att skriva datum på rätt sätt är viktigt för tydlighet och för att undvika missförstånd.
 • Följ grundreglerna för att skriva dag, månad och år på svenska.
 • Både i vardagliga och professionella sammanhang är det viktigt att använda rätt datumformat.
 • Undvik vanliga misstag när du skriver datum och följ riktlinjerna för professionella sammanhang.
 • Exempel på korrekt datumformat kommer att hjälpa dig att förstå och tillämpa rätt skrivsätt.

Grundregler för att skriva datum.

För att skriva datumet på rätt sätt finns det några grundregler som du bör följa. Att använda korrekta datumformat är viktigt för att undvika missförstånd och säkerställa tydlighet i din kommunikation.

När du skriver datum på svenska följer du vanligtvis formatet dag-månad-år. Här är några exempel:

 • Dag och månad som siffror: 10/03
 • Dag och månad som text: 10 mars
 • Månad och år: mars 2022

Det är viktigt att notera att den internationella standarden för datumformat är att använda formatet år-månad-dag. Det är dock vanligare att använda dag-månad-år i Sverige.

När du skriver datumet kan du också inkludera veckodag. Exempelvis:

”Fredag den 10 mars 2023”

För att underlätta förståelsen kan det vara användbart att använda sifferformat för dag och månad när du skriver datum i officiella sammanhang. Detta minskar risken för förväxlingar och missförstånd.

För att se en visuell representation av de grundläggande reglerna för att skriva datum kan du titta på bilden nedan:

Genom att följa dessa grundregler kan du vara säker på att dina datum skrivs på rätt sätt och att din kommunikation blir tydlig och korrekt.

Datum i vardagliga sammanhang.

Att skriva datumet i vardagliga sammanhang kan verka enkelt, men det finns några detaljer att vara medveten om. Genom att följa korrekta skrivregler kan du undvika missförstånd och säkerställa att dina datum är tydliga och förståeliga för andra personer.

Ett vanligt misstag är att inte ange månaden med bokstäver. På svenska skrivs månaden med bokstäver, inte med siffror. Till exempel bör du skriva ”den 20 juni 2022” istället för ”20/06/2022”. Detta är viktigt eftersom olika länder kan ha olika datumformat, och genom att använda bokstäver undviker du förvirring när du kommunicerar med personer från olika delar av världen.

För att skriva datumet på rätt sätt i Sverige, kan du använda följande format:

 1. DD-MM-ÅÅÅÅ (exempel: 28-05-2023)
 2. DD MM ÅÅÅÅ (exempel: 28 maj 2023)
 3. ÅÅÅÅ-MM-DD (exempel: 2023-05-28)

Kom ihåg att skriva ut hela året (ÅÅÅÅ) för att undvika förväxlingar. Om du endast skriver ”22” kan det tolkas som årtalet 1922 istället för 2022.

En annan viktig regel är ordningen på dag, månad och år. På svenska skrivs datumet med dagen först, följt av månaden och sedan året. Detta skiljer sig från det amerikanska sättet att skriva datum där månaden placeras före dagen.

hur man skriver datum på rätt sätt

”Att skriva datum på rätt sätt är viktigt för att undvika missförstånd i vardagliga sammanhang. Genom att använda korrekta skrivregler kan du kommunicera tydligt och undvika förvirring.”

Gå inte i fällan att använda förkortningar eller förvirrande format. Användalltid en tydlig och enhetlig skrivstil när du anger datum. Det är också bra att vara medveten om att vissa personer kan tolka datumet på olika sätt, beroende på deras språkliga bakgrund och vanor.

Tänk också på att inte bara skriva datumet, utan också ange veckodagen om det är relevant. Detta kan vara användbart för att planera möten och evenemang.

Datum i professionella sammanhang.

När det kommer till att skriva datumet i professionella sammanhang kan rätt format vara ännu viktigare. Att använda korrekta datumformat i arbetsrelaterade dokument och kommunikation är avgörande för att undvika missförstånd och upprätthålla en enhetlig standard.

För att skriva datumet på ett korrekt sätt i professionella sammanhang, följ dessa riktlinjer:

 1. Använd den rätt justering för datumet beroende på dokumentets format och stil. I allmänhet brukar man placera datumet till höger i en professionell korrespondens.
 2. Använd sig av det accepterade datumformatet i Sverige för att undvika förvirring. En vanlig konvention är att skriva dagen först, följt av månaden och slutligen året.
 3. Använd punkt som separator mellan dag, månad och år. Till exempel: ”25. september 2023”.
 4. Vid behov, kan det vara användbart att ange veckodagen före datumet för att ge ytterligare kontext.

Exempel på korrekta datum i professionella sammanhang:

”Mötesprotokoll för styrelsemötet den 15. oktober 2023.”

”Deadline för projektet är den 10. november 2023.”

Att skriva datumet korrekt i professionella sammanhang visar omsorg om detaljer och professionalism. Det kan hjälpa till att undvika missförstånd och skapa en enhetlig och tydlig kommunikation inom arbetsplatsen.

Exempel på korrekt datumformat.

För att förtydliga hur man skriver datum på rätt sätt kommer vi att ge dig några exempel på korrekt datumformat i både vardagliga och professionella sammanhang. Genom att se konkreta exempel blir det lättare att förstå och tillämpa rätt skrivsätt.

Vardagliga exempel:

Här är några exempel på hur man skriver datum i vardagliga situationer:

 1. Den 15 mars 2023 går vi på bio.
 2. Mötet är planerat till 2 november 2023.
 3. Jag fyller år den 25 juli 2023.

Notera att månaden skrivs med gemener och fullständigt namn på svenska.

Exempel i professionella sammanhang:

Här är några exempel på korrekt datumformat i professionella sammanhang:

 • Anbudet ska vara inskickat senast 10 januari 2023.
 • Rapporten ska vara klar för redigering den 20 maj 2023.
 • Deadline för inlämning av ansökningar är 5 september 2023.

I professionella sammanhang är det viktigt att använda samma enhetliga datumformat för att undvika missförstånd och förvirring.

Kom ihåg att dessa exempel endast är riktlinjer och att specifika krav kan variera beroende på sammanhanget och branschen.

Slutsats.

Vi hoppas att denna guide har varit till hjälp för dig att lära dig hur man skriver datum på rätt sätt på svenska. Genom att följa våra riktlinjer kan du undvika felaktiga datum och kommunicera tydligt i alla sammanhang. Att skriva datum korrekt är viktigt både i vardagliga och professionella sammanhang, och kan bidra till att undvika missförstånd och förvirring.

Genom att skriva dag, månad och år i rätt ordning, använda korrekt format och undvika vanliga fallgropar, kan du säkerställa att dina datum är tydliga och lättlästa för andra svensktalande. Detta kan vara särskilt viktigt i professionella sammanhang, där enhetlighet och korrekt kommunikation är avgörande.

Om du behöver ytterligare hjälp eller har frågor kring att skriva datum på rätt sätt, så är du välkommen att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig och se till att du har den kunskap du behöver för att kommunicera effektivt och korrekt när det gäller datum i svenska texter och dokument.

FAQ

Hur skriver man datum på rätt sätt?

För att skriva datumet på rätt sätt bör du följa följande format: dag/månad/år eller enligt det internationella formatet år-månad-dag. Till exempel, om det är den femte september 2022, kan du skriva det som 5/9/2023 eller 2023-09-05. Se till att ange datumet tydligt och undvik förkortningar för månaden om det kan leda till förvirring.

Vilka är grundreglerna för att skriva datum?

Några grundregler för att skriva datum är att använda siffror istället för ord för dag, månad och år. Starta med dagen, följt av månaden och slutligen året. Se till att använda ledande nolla för enstaka siffror, till exempel 05 för den femte dagen i månaden. Tänk också på att använda rätt skiljetecken, antingen streck eller snedstreck mellan dag, månad och år.

Vad bör man vara medveten om när man skriver datum i vardagliga sammanhang?

När du skriver datumet i vardagliga sammanhang är det viktigt att vara medveten om de svenska konventionerna. I Sverige använder vi vanligtvis formatet dag/månad/år. Se till att undvika förkortningar för månaden och skriv den fullständigt för att undvika förvirring. Om du skriver på svenska kan du också använda de svenska namnen på månaderna.

Vilka riktlinjer bör man följa när man skriver datum i professionella sammanhang?

I professionella sammanhang är det viktigt att vara konsekvent och enhetlig när man skriver datum. Anpassa dig till den stilguiden eller det format som används inom din organisation. Om det inte finns några specifika riktlinjer kan du använda det internationella formatet år-månad-dag för att undvika missförstånd. Se också till att undvika förkortningar och skriv ut månadsnamnet helt.

Kan du ge några exempel på korrekt datumformat?

Naturligtvis! Här är några exempel på korrekt datumformat på svenska:– Vardagligt sammanhang: 5/9/2023, 5 september 2023– Professionellt sammanhang: 2023-09-05, den 5 september 2023Kom ihåg att anpassa datumet efter den kontext du befinner dig i och följ de riktlinjer som gäller för din specifika situation.
Shares: